Karta pobytu

Karta pobytu Borne Sulinowo

Prasóweczki

W najwyższym etapie karta pobytu czasowego czy tak zwane pozwolenie na pobyt czasowy stanowi jakimś z niezwykle powszechnych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla ludzi z zagranicy, wykonywanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego stanowi niezmiernie wiele, jednakże najczęstszym czynnikiem jest podjęcie pracy, co stanowi większość składanych wniosków. Należy ale pamiętać, iż uzyskanie prawa na pobyt czasowy jest procesem dość uciążliwym i nieco skomplikowanym, bowiem wymaga dużej ilości formalności.

Karta pobytu Białogard

Karta pobytu jak urządzić?

Karta pobytu- co zatem jest?

Karta pobytu, stanowi wtedy materiał, który sprzedawany jest poprzez Wojewodę cudzoziemcowi we dobrym Urzędzie Wojewódzkim, w jakim odpowiednio wcześniej uzyskał pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Warto zaznaczyć, iż karta pobytu stanowi szczególnie istotnym dokumentem, bowiem wynosi on zapewnienie tożsamości cudzoziemca podczas całego życia pobytu na terytorium Polski. Dużą korzyścią karty pobytu jest również fakt, iż dokument daje podstawa do wielokrotnego przekraczania granicy, stanowi toż nadzwyczaj jedyne wyjście, bo w ostatnim przykładzie nie jest potrzebna viza. Należy pamiętać, że gdy cudzoziemiec odbierze pozwolenie na pobyt, kartę pobytu po jej wydrukowaniu musi wziąć osobiście!

Na jak długo wydawana jest karta pobytu?

Dużo kobiet stawia sobie zapytanie jak otrzymać kartę pobytu? Ponieważ stanowi więc mechanizm złożony z niewielu etapów, karta pobytu wydawana jest cudzoziemcom nawet na moment trzech lat pobytu na terytorium Polski. Jeżeli należy o termin składania wniosków, przypomina to następująco:

zależnie od rodzaju prawa na pobyt czasowy cudzoziemiec składa pogląd na trzy miesiące przed końcem ważności wizy do lekturze, pewno to spotkać najpóźniej w współczesnym dniu legalnego pobytu w Polsce, wniosek tworzony jest do Wojewody właściwego
podczas składania wniosku gość jest zobowiązany do złożenia odcisków linii papilarnych
obowiązkiem jest dodatkowo przedłożyć ważny dokument osobisty

Warto dodać, iż decyzja Wojewody zastępuje zezwolenie, a karta pobytu wizę, zezwolenie na pobyt czasowy oferowane jest na stan z trzech miesięcy do trzech lat, jednak wszystek z gości ma okazja ponownego ubiegania się o nowe zezwolenia. Należy też pamiętać, że samo uzyskanie prawa jest wystarczająco długotrwałe, ponieważ ma kilka miesięcy. Szczególnie charakterystyczną pracą jest fakt, że jeśli cudzoziemiec przechodzi na terytorium Polski na bazie innych papierów i poprawia pracodawcę, wtedy w owej form nie może legalnie pracować! Karta pobytu Białogard

Dokumenty potrzebne do kupienia karty pobytu
Karta pobytu Białogard

Dokumentów, które są potrzebne, aby osiągnąć kartę pobytu jest niewątpliwie sporo, aczkolwiek najważniejszy jest praca jasna wniosek, ponieważ stanowi on bazą do ubiegania się o pozwolenie na pobyt czasowy. Do wniosku cudzoziemiec musi załączyć:

cztery aktualne zdjęcia
uzyskanie wcześniej pozwolenie na pozycję
kopię dokumentu tożsamości, paszportu
obecną umowę o pracę
zgodę na moment odpowiadający okresowi pobytu czasowego
zaświadczenie z własnego urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami
potwierdzenie zakwaterowania i dokonania opłaty administracyjnej w kwocie 50 złotych

Wydanie i zmiana karty pobytu

Wymiana karty pobytu może nastąpić w form gdy: nastąpiła wymiana danych danych w obecnej karcie pobytu, nastąpiła duża zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu zaś nie jest możliwa prawidłowa identyfikacja, a również w przypadku utraty karty albo jej uszkodzenia. Natomiast wniosek o danie karty pobytu układa się w przypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy cudzoziemiec:

siedzi w Polsce w obiekcie połączenia z rodziną, warto zaznaczyć, że taka forma jest osiągalna właśnie wtedy, gdy Wojewoda wyda decyzję w istocie udzielenia prawa na pobyt czasowy
jest przyjemnym członkiem rodziny repatriantów
uzyskał wcześniej zgodę na pobyt czasowy ze względów humanitarnych

Należy pamiętać, że w przypadku wydawania kolejnej karty pobytu cudzoziemcowi, nabyte przez niego wcześniej prawa na pobyt mocny również drugie karty pobytu tracą ważność! Karta pobytu Białogard

zobacz również Karta pobytu jak załatwić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *