Karta pobytu

Karta pobytu Borne Sulinowo

W najwyższym etapie karta pobytu czasowego czy tak zwane pozwolenie na pobyt czasowy stanowi jakimś z niezwykle powszechnych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla ludzi z zagranicy, wykonywanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego stanowi niezmiernie wiele, jednakże najczęstszym czynnikiem jest podjęcie pracy, co stanowi większość składanych […]

Czytaj więcej