Wskaźnik OEE z elementu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z elementu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mierzenie efektywności wykorzystania maszyn stanowi w naszych realiach standardem? W jaki forma zdaje się do ostatniej ról w naszych fabrykach?

O ile z potrzebie mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę coraz szersza kwota zarządzających produkcją, o tyle ciężko jest ustalić zaangażowania w tym poziomie mianem standardu. Z możliwości bogatego doświadczenia wdrożeniowego polskiej marki mogę zauważyć, że mamy raczej do postępowania ze standardami wewnętrznymi, kluczowymi dla wszystkiej z firm, niż realnym, ustandaryzowanym podejściem w granicy kraju. W wszelkiej ze współpracujących z nami firm pracownicy są w bycie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich pomiędzy dwoma niepowiązanymi biurami jest niemożliwe, ze względu na korzystanie z naturalnych algorytmów liczenia OEE. Wskazuje więc na mieszkanie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w działaniach na sprawę poprawy efektywności pracy przy jednoczesnej ignorancji (świadomej czy nie) w obrębie metodologii połączonej z ważnym jego rozliczaniem. Jest więcej bardzo do wykonania w tym poziomie, oraz drinkiem z efektów wsparcia firmy DSR jest oczywiście przekonywanie do użytkowania odpowiednich europejskich i światowych norm takich jak ISO 22400.

Co dostarcza nam wiedza wynikająca ze wskaźników OEE z elementu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to absolutny wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w bieżących etapach istnieje on właśnie połączony z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu znakowi możemy prowadzić działania doskonalące produkcję, kojarząc się na obszarach o najniższym wskaźniku. Istotnym problemem, wchodzącym na wiedzę wypływającą z gier OEE, jest rozwiązanie przeliczania tego znaku. Powszechnie wzięty w Polsce, uproszczony możliwość jego przewidywania, liczący na liczeniu stosunku czasu pracy dobrych jakościowo artykułów do dostępnego czasu pracy maszyny zezwala na stanowisko konieczności doskonalenia, nie odpowiada a na kluczowe pytanie: co stanowi źródłem odchyleń natomiast na czym chodzi się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii zezwala na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z różnego poziomu zarządczego może robić bardzo różnie. Z elementu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, któremu oddano do zrealizowania konkretną partię produktu a wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w ziemiach 100%. Ponieważ jednak maszyna jest szansę roli w związku ciągłym natomiast nie była obciążona w innej części doby jej objaw dla planującego produkcję wynosi tylko 33% (w uproszczeniu). Tak to zagregowane znane z pracy powiązane z urządzeniami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) kupią na zastosowanie holistycznego rozwiązania do wdrażania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej występują rezerwy do mienia wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest uzależniona z trzech innych wartości oraz wtedy akurat w ich nazwy należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
A – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Pierwszym ze wskaźników jest dostępność maszyn. Ilość ta nazywa czas, w którym możemy maszynę wykorzystać. Podawana jest jak stosunek planowanego czasu praktyki i rzeczywistości. Dostępność obniżana jest przez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w terminie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, liczenie na materiał, różnica między zaplanowanym czasem przezbrojenia a ważną jego działalnością itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Planowany godzina pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność odbierana jak wykorzystanie maszyny. Istnieje obecne po prostu stosunek czasu, w którym maszyna była dostępna do momentu, w którym właśnie pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – miany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Pewny godzina pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest formę wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych dobrych z prawami jakościowymi do ludziach wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do podejmowania wskaźnika OEE należy podjąć od określenia tych trzech ceny i dogłębnej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać z miejsca, jakie w możliwościom biurze stanowi najwyższy wpływ na zmianę wskaźnika. Rezerw, jakie można skorzystać aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w grup produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i ilość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii organizacji również nowych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności kiedy również zastosowania zależna istnieje z stosunku zaplanowanego czasu do momentu rzeczywistego). Należy zwrócić uwagę na fakt, że błędne planowanie, i jest szacunek na kwota wskaźnika OEE

W jaki forma trendy związane z Przemysłem 4.0 i IoT wchodzą na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie ustępuje wątpliwości, że powszechne stosowanie metody informatycznych w przemyśle, występujące u podstaw Przemysłu 4.0, natomiast w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność stosowania tego znaku. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej zawodnego „elementu” każdego systemu wytwórczego i informatycznego – stanowi jedno w sobie odpowiednią poprawę jakości w procesie tworzenia wskaźnika OEE. Podawanie się maszyn eliminuje błędy, zezwala na obserwowanie i rozwijanie zaangażowań w porządku rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z organizmami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) i wykorzystaniem obszaru Big Data do wykonywania zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z zastosowaniem odpowiednich maszyn. To sprawa najbliższej przyszłości a firma DSR pracuje ponad tym aktywnie w modelu Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *